LIDMAATSCHAP

Uw bijdrage is welkom om de kosten te dekken.

Lidmaatschap:  €30/maand
Familie lidmaatschap:  €40/maand
Deelname voor niet-leden: €5 euro per sessie

Bankrekening
IBAN: BE31 7340 0944 2755
BIC: KREDBEBB

Kwan Um Zen School
16a Nestelingstraat
1080 Brussel