top of page

Wat is meditatie

Meditatie is een middel om tot transformatie van je geest te komen. Soms worden we gegrepen door een immense maalstroom van emoties en verwarde gedachten die stilaan mentale gewoontes worden. Door deze gedachten gaat veel energie verloren.

 

Dankzij meditatie wordt je geest beetje bij beetje helder en deze gewoontes worden duidelijk en herkenbaar. In plaats van toe te laten dat die gedachten de controle overnemen, kan je die energie ook gebruiken om je gehechtheid aan die emoties en gedachten te leren loslaten.
 

Hoe doe je dat?

 

Gewoon door heel aandachtig te observeren wat er gebeurt in je geest. Wat is het dat die emoties en gedachten maakt? Of m.a.w., wat is het dat denkt? Wat ben ik echt? Als we heel eerlijk zijn, dan komt er helemaal geen antwoord.

Alleen maar niet-weten.

 

Dat werkt zoals de C-knop op een rekenmachientje. Je komt steeds uit op nul, vanwaar je ook vertrekt. En van daaruit kan je elke berekening correct uitvoeren. Terugkeren naar dit nulpunt is dus heel belangrijk als je werkt met een rekenmachine. Hetzelfde is waar als je je geest op een correcte manier wilt gebruiken. 

 

Het nulpunt van de geest is 'niet-weten'. Dit punt is de geest zonder enig concept, idee, verlangen of haat. Ook zonder enig houvast. Zonder houvast kan je eindelijk loslaten. Alle ballast lostlaten, dat is niet-weten. Dit niet-weten kan je trainen door een diepe vraag te stellen, door je ademhaling te volgen of door een mantra te gebruiken. Uiteindelijk wordt je geest dan even helder als de ruimte.

Zo helder als de ruimte betekent zo helder als een spiegel. Wanneer een rode bal voor de spiegel verschijnt, weerspiegelt de spiegel de rode bal. En als de bal verdwijnt, weerspiegelt de spiegel ook dit, zonder achter de bal aan te gaan. De spiegel blijft onbewogen, wat er ook voor de spiegel verschijnt.

 

Dit noemt men meditatie: een geest die niet beweegt. Zen betekent dat je deze geest behoudt wanneer je zit, loopt, werkt of praat.

Dit is echter niet gemakkelijk zonder formele training. 

 

Daarom hebben we verschillende vormen van formele meditatie: zitmeditatie, buigingen en zingen.Koen Vermeulen

bottom of page